Program za mobbing

Program za mobbing odvija unutar ambulante medicine rada na lokaciji Avenija Većeslava Holjevca 22.

Dolazak na program bez liječničke uputnice, možete ostvariti najavom kod dr med. Ante Leskur-a, spec.psihijatar na tel. 6598-463, 099 6598-463 (koji drži grupne i individualne terapije zlostavljanih na poslu). Telefon med.sestre 6598-466 (-490).
Nalazite se ovdje: Home Medicina rada Program za mobbing