Javna nabava

III izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2018. godinu
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 01.01.-30.06.2018.
REGISTAR UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI 01.01.-30.06.2018.
II izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2018. godinu
I. IZMJENA I DOPUNA PLANA nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2018. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi zaključenih u razdoblju od 01.srpnja do 31.prosinca 2017.
Registar ugovora o jednostavnoj nabavi zaključenih u razdoblju od 01.srpnja do 31.prosinca 2017.
OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA
Plan nabave robe,_usluga i ustupanja radova za 2018. godinu
Financijski plan za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu
II izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2017. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi zaključenih u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I USTUPANJA RADOVA ZA 2017 GODINU
PLAN NABAVE roba, usluga i ustupanja radova za 2017. godinu

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR ZA 2017. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU
Registar ugovora o javnoj nabavi zaključenih u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2016.
VI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I USTUPANJA RADOVA ZA 2016 GODINU
V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I USTUPANJA RADOVA ZA 2016. GODINU
IV IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I USTUPANJA RADOVA ZA 2016 GODINU

Registar ugovora o javnoj nabavi zaključenih u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016.

III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I USTUPANJA RADOVA ZA 2016 GODINU

II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I USTUPANJA RADOVA ZA 2016 GODINU

I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I USTUPANJA RADOVA ZA 2016 GODINU

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Registar ugovora o javnoj nabavi zaključenih u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.

PLAN NABAVE roba, usluga i ustupanja radova za 2016. godinu

Registar ugovora zaključenih u razdoblju od 01.01.2014. do 31.12.2014.

PLAN NABAVE roba, usluga i ustupanja radova za 2015. godinu

IZMJENE I DOPUNE PLANA nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2015. godinu

II IZMJENE I DOPUNE PLANA nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2015. godinu
III IZMJENE I DOPUNE PLANA nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2015. godinu
IV IZMJENE I DOPUNE PLANA nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2015. godinu
JAVNA NABAVA -  ARHIVA
Nalazite se ovdje: Home O centru Stručno administrativni poslovi Javna nabava