Pedijatrija

PEDIJATRIJA je grana medicine koja se bavi djetetom i njegovom obitelji. Dio je intgralnog pristupa u cilju unapređenja zdravlja djece, najosjetljivije skupine stanovništva, kod koje se problemi razvoja ljudske zajednice najjače odražavaju u pozitivnom i negativnom smislu.
Djelatnost zdravstvene zaštite djece određena je programom mjera zdravstvene zaštite i to:

I. MJERE PROMICANJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI
II. DIJAGNOSTIKA, LIJEČENJE I REHABILITACIJA
III. OSTALE MJERE

Navedena zdravstvene aktivnosti provode se u ugovorenoj pedijatrijskoj ambulanti i to u dva vremenska nivoa

1) u terminu za bolesno dijete
2) u terminu za zdravo dijete

Posebno su ogranizirana dežurstva subotom popodne, nedjeljom i blagdanom na lokaciji Avenija V. Holjevca 22.
Nalazite se ovdje: Home Prim. zdrav. zaštita Zdravstvena zaštita predškolske djece (pedijatrija)