Mobilni palijativni tim

Mobilni palijativni tim osnovan je s ciljem da se neizlječivo bolesnim pacijentima osigura što bolja kvaliteta života do samog kraja, a njihovim obiteljima olakša skrb za takvog bolesnika.Upoznavanjem pacijenta i obitelji u njihovom domu utvrđuju se problemi koji postoje, ali i do kojih bi moglo doći, bili oni medicinske, psihosocijalne ili druge naravi te se pristupa njihovom rješavanju tako da se što manje opterećuju bolesnik i njegova obitelj. Rad tima, kojeg čine liječnica i medicinska sestra, uključuje suradnju s liječnikom obiteljske medicine i bolničkim liječnicima, psiholozima, socijalnim radnicima te volonterima s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi.

Jaki bolovi, mučnina, povraćanje i opstipacija najčešći su simptomi u palijativnih pacijenata. Uz pomoć tima, koji ordinira terapiju i daje savjete o pravilnom uzimanju lijekova i prehrane, ove tegobe se svode na minimum. Tim je i posrednik sa posudionicom medicinskih pomagala kao što su npr. medicinski kreveti, invalidska kolica, princeze i slično koji olakšavaju njegu pacijenta u kući. Pruža se i psihička podrška obitelji koja je, također, pod velikim stresom.

Svojim djelovanjem tim nadopunjuje i nadovezuje se na rad već postojećih službi te tako pruža sveobuhvatnu skrb za bolesnika i obitelj u najtežim danima.
Nalazite se ovdje: Home Spec. konz. zdrav. zaštita Palijativa