Psihijatrija

Dom zdravlja Zagreb – Centar: na nekoliko radilišta postoji ukupno šest psihijatrijskih ambulanti koje su u mogućnosti primiti pacijente sa različitim teškoćama. Najčešće tegobe zbog kojih osobe dolaze psihijatrima su: depresivna stanja, anksiozna stanja, tjeskoba, nemir, nesanica, panika i panični napadi. Naši su korisnici i osobe sa kroničnim duševnim oboljenjima, Bipolarnim i unipolarnim afektivnim poremećajima, sa shizofrenijom, ili pak osobe u akutnim Psihotičnim stanjima.

Osobe sa problemima ovisništva (alkohol i/ili droga) u principu primamo na način da se osnovno liječenje i kontrola apstinencije i/ili zamjenske terapije obavlja u nekoj od za to opremljenih ustanova, dok u naše ambulante mogu doći isključivo paralelno u suportivni i/ili psihoterapijski tretman.

U našim ambulantama rade liječnici sa završenom specijalizacijom iz psihijatrije, to su psihijatri, neki imaju dodatne edukacije iz individualne i/ili grupne psihoterapije, biološke psihijatrije ili se bave problemom ovisnosti, pa i mobbinga. Potonje je u zadnje vrijeme vrlo učestalo, a zahtjeva intenzivno liječenje, česte posjete psihijatru, a najčešće i grupne tretmane.

U psihijatrijskom timu nalaze se medicinske sestre, ali i stručni suradnici drugih specijalnosti: psiholozi, defektolozi, logopedi.

Logopedsko - defektološke ambulante

 
Na adresi Runjaninova 4 postoje ambulante za djecu i odrasle u kojima rade defektolozi i logopedi. Njihova je djelatnost različita, a ovisi o njihovoj dodatnoj specijalnosti:

Jasminka Šukara, prof. defektolog-logoped
tel: 4841-286
RADNO VRIJEME: P-J / N-P
bavi se dijagnostikom i prema ocjeni i potrebi uključuje pacijente u logo terapiju. Problemi s kojima se ona i njene kolegice susreću su: govorno jezični poremećaji artikulacije, poremećaji ritma i tempa(cluttering i mucanje), problemi čitanja , pisanja i računanja, autizam i afazije.
Primaju se pacijenti od 3,5 do 66 godina i više. Zbog velikih potreba za logopedskim uslugama imaju listu čekanja na kojoj je trenutačno 15-ero djece. Roditelji po uključenju u terapiju pokazuju iskreno zadovoljstvo pruženim uslugama.

Sanja Sablić, prof. defektolog-logoped
(pri ORL službi)
tel: 4841 286
RADNO VRIJEME: P-P / N-J
bavi se teškoćama razvoja govora, poremećajima izgovora glasova, jezičnim teškoćama, poremećajima fluentnosti govora, poremećajima glasa, disfazijama i dispraksijama, teškoćama čitanja, pisanja i računanja kod djece i odraslih.

Marina Vajdić, profesor defektolog
tel: 4818451
RADNO VRIJEME: P-P / N-J
obavlja poslove defektologa i uz pomoć raznih metoda i tehnika obavlja individualni terapijski rad sa djecom s posebnim potrebama - najvećim dijelom djecom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta (u svrhu stimulacije djetetova razvoja, uklanjanja nepoželjnih manifestacija, ..) Individualni terapijski rad odvija se s djecom s teškoćama učenja, sa smetnjama motoričkih i grafomotoričkih sposobnosti, djecom sa smetnjama u psihofizičkom razvoju (djecom nižeg stupnja intelektualnog funkcioniranja), organskim smetnjama, djecom sa smetnjama tipa ADHD, pervazivnim razvojnim poremećajima itd.

Diana Paurević, prof. defektolog-logoped
tel: 4818-451
RADNO VRIJEME: P-J / N-P
bavi se dijagnostikom i terapijom poremećaja govora, glasa, jezika, komunikacije, čitanja i pisanja u djece i odraslih

Uz spomenuto njihov rad uključuje i timsku suradnju - konzultacije i dogovore sa stručnjacima uključenim u širu terapiju djeteta.

Psihijatrijske ambulante:

 
Na adresi Kruge 44:
dvije su psihijatrijske ambulante, za sve vrste psihijatrijskih pacijenata, a imamo i psihologa, prof. Vuksan Delić Helenu, koja je u mogućnosti učiniti psihologijsku obradu, a koja je vrlo često nezaobilazan postupak u dijagnostici, posebno kod osoba koje su po prvi puta u traženju psihijatrijske pomoći.

PSIHIJATRIJSKA AMBULANTA

KANDUČAR TATJANA, dr med., spec. psihijatar
Medicinska sestra: Ana Stakor
RADNO VRIJEME: pon-sri-pet: jutro/uto-čet: popodne
tel: 6062426(sr) i 6062480(dr)

JADRANKA ŽILIĆ, dr.med., spec. psihijatar
Medicinska sestra: Anka Vratarić
RADNO VRIJEME: pon-sri-pet: popodne/uto-čet-pet: jutro
tel: 6062408(sr) i 6062407(dr)

PSIHOLOZI:

HELENA VUKSAN DELIĆ, prof., psihologinja


Na adresi Grgura Ninskog 3:
rade dvije psihijatrijske ambulante, za sve vrste psihijatrijskih pacijenata, a u njihovom timu su i opisani stručnjaci defektologije i logopedije, te dva psihologa. Psiholozi mogu obaviti i psihologijsku dijagnostiku indiciranu po psihijatru, ali su ti psiholozi, u prvom redu uključeni u cjelodnevni rad tima medicine rada.
Na istoj adresi, na prvom katu radi i jedna neurološka ambulanta, u kojoj je moguće osim samog pregleda, obaviti i pretrage: EEG, UZV(ultrazvuk, 'dopler') krvnih žila glave i vrata.

PSIHIJATRIJSKE AMBULANTE:
tel:  3783439

IVA ZRINKA KORDIĆ, dr.med. spec. psihijatar
Medicinska sestra: Marija Jović
tel: 3783439
RADNO VRIJEME: N-P/P-J

AMRA KATANA BZIK, dr.med. spec. psihijatar
Medicinska sestra : Slavica Hrga
RADNO VRIJEME: N-J/P-P

PSIHOLOZI:

TATJANA TOMLJENOVIĆ VUK, prof. psihologinja
tel:4534029

ZORAN TUČKAR, prof. psiholog
tel:4534059

IVANA ADAMIĆ, prof. psihologinja
tel:4534059


Na adresi Avenija V.Holjevca 22:
Posebnost u toj jednoj psihijatrijskoj ambulanti u Sigetu, je u tome što pruža psihijatrijsku uslugu i pomoć oboljelima od stresa, stresnih situacija i doživljenih ponižavanja ili maltretiranja od strane nadređenih, doživljenih na njihovim radnim mjestima.
Tu ambulantu vodi dr Ante Leskur koji ima dugogodišnje iskustvo sa grupama, pa i sa ovisnicima.

AMBULANTA ZA MOBBING
tel: 6598488
ANTE LESKUR, dr.med. psihijatar
Medicinska sestra:  Blanka Stanešić
RADNO VRIJEME: ponedjeljak i srijeda poslijepodne
utorak, četvrtak i petak prijepodne

PSIHIJATRIJSKA AMBULANTA
tel:6598-417
MARIJA BAČAN, dr.med. psihijatar
Medicinska sestra: Ana Šviglin
RADNO VRIJEME: ponedjeljak, srijeda i petak prijepodne
utorak i četvrtak poslijepodne

Na adresi Runjaninova 4:
Ovdje radi jedna psihijatrijska ambulanta, prima sve vrste psiholoških teškoća, za akutne i kronične psihijatrijske pacijente, sve uz prethodni dogovor i u određenim terminima.

PSIHIJATRIJSKA AMBULANTA (3. KAT)
tel: 4897658
RENATA ZDENKOVIĆ, dr.med., spec.psihijatar
Medicinska sestra: Maja Franić Barišić
RADNO VRIJEME: pon-sri-pet: jutro/uto-čet: popodne

Nalazite se ovdje: Home Spec. konz. zdrav. zaštita Psihijatrija