srce-vatreno-1


sretno-vatreni-2

POZIV ZA IZBOR DOKTORA DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Potaknuti učestalim upitima građana o mogućnosti izbora doktora dentalne zdravstvene zaštite,te dopisa Regionalnog ureda HZZO-a u kojem se naznačuju poteškoće osiguranih osoba pri izboru doktora primarne zdravstvene zaštite u svrhu bojljeg informiranja i veće dostupnosti Dom zdravlja Zagreb –Centar objavljuje popis dentalnih ordinacija koje primaju nove pacijente.

Služba dentalne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Zagreb-Centar u svojim timovima koji su ugovorni timovi HZZO-a pruža potpunu dentalnu zdravstvenu zaštitu osiguranicima HZZO-a iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. U sustavu Doma zdravlja Zagreb-Centar djeluju RTG dentalna dijagnostika, dentalni laboratorij te specijalistička ordinacija za ortodonciju. Pozivamo osiguranike i buduće pacijenta da se obrate timovima na nekoj od navedenih lokacija:

 

Nositelj tima

Adresa

Kontakt

Radno vrijeme

1.

RAJDA MARKO, dr.med.dent

ŠESTINSKA CESTA 1

Tel: 4637-777

N-P/P-J

2.

ALEM FAZLIĆ, dr.med.dent.

MARTIĆEVA 63a

Tel: 4604-123

N-J/P-P

3.

VALLE GOLJAK IVANA, dr.med.dent

VRBANIĆEVA 6

Tel: 4649-534

P-P/N-J

4.

DŽIDA MILENA, dr.med.dent.,

MARTIĆEVA 63 A     

Tel: 4603-628

N-J/P-P

5.

BOTONJIĆ VILDANA, dr.med.dent

KAUZLARIĆEV PRILAZ 7                

Tel: 5803-987

N-P/P-J

6.

JELIĆ VRANJEŠ NADA, dr.med.dent

KRUGE 44                            

Tel: 6062-453

N-J/P-P

7.

GRANIĆ IVANA, dr.med.dent

MARTIĆEVA 63A                

Tel: 4604-113

N-J/P-P

8.

JOVANOVIĆ NEVEN, dr.med.dent

KRUGE 44                                 

Tel: 6062-459

N-P/P-J

9.

JURIŠIĆ IGOR, dr.med.dent

MARTIĆEVA 63A                           

Tel:4604-121

N-J/P-P

10.

KARLUŠIĆ SLAVICA, dr.med.dent

KRUGE 44                         

Tel:6062-442 

N-J/P-P

11.

KATIĆ NINA, dr.med.dent

GRGURA NINSKOG 3               

Tel:3782-809

N-P/P-J

12.

KLOBUČAR DANIJELA, dr.med.dent

MARTIĆEVA 63A                

Tel:4604-121

N-P/P-J

13.

KNEŽEVIĆ DRAŽAN, dr.med.dent

LAGINJINA 16                      

Tel: 4604-127 

N-J/P-P

14.

LEŠ MIRJANA, dr.med.dent

RUNJANINOVA 4                               

Tel: 4897-675

N-J/P-P

15.

MAHIĆ NATAŠAdr.med.dent

ODRANSKA 10                           

Tel: 6055-090

N-J/P-P

16.

MARTINOVIĆ ANA, dr.med.dent

ŠUBIĆEVA 36

Tel: 4650-212

N-J/P-P

17.

PAVLICA VLASTA, dr.med.dent

GRGURA NINSKOG 3                      

Tel: 3782-579

N-P/P-J

18.

PAVLOVIĆ SUZANA, dr.med.dent

KAUZLARIĆEV PRILAZ 7                

Tel: 5803-987

N-J/P-P

19.

RADIĆ TOMISLAV, dr.med.dent

GRGURA NINSKOG 3                            

Tel: 3783-471

N-P/P-J

20.

RATKOVIĆ JADRANKA, dr.med.dent

GRGURA NINSKOG 3                     

Tel: 3782-519

N-P/P-J

21.

BOŽURIĆ JOŽEK, dr.med.dent.

KUMIČIĆEVA 5  

Tel: 4556-249

N-J/P-P

22.

BELINIĆ-RUSSO MIROSLAVA, dr.med.dent

MARTIĆEVA 63A   

Tel: 4604-114 

N-P/P-J

23.

BENIŠEK VESNA, dr.med.dent

KUMIČIĆEVA 5

Tel: 4572-224  

N-J/P-P

24.

Mr.sc. FIKET DANIJEL, dr.med.dent

AV.V.HOLJEVCA 22   

Tel: 6598-426  

N-P/P-J

25.

GABELA ROGULJIĆ LUCIJA, dr.med.dent

LJERKE ŠRAM 2   

Tel: 5530-846 

N-P/P-J

26.

STOLIĆ IRENA, dr.med.dent.

MARTIĆEVA 63a  

Tel: 4603-631 

N-J/P-P

27.

Dr. sc. ŠANTAK VEDRAN, dr.med.dent

MARTIĆEVA  63a

Tel: 4604-119 

P-J/N-P

28.

ŠERNIG DARIJA, dr.med.dent

GRGURA NINSKOG 3 

Tel: 3783-471

N-J/P-P

29.

TADIĆ VESNA, dr.med.dent

GRGURA NINSKOG 3    

Tel: 3782-519

N-J/P-P

30.

TUKEC BASTAĆ MIRA, dr.med.dent

VRBIK 10  

Tel: 6040-215 

N-J/P-P

31.

VUKUŠIĆ MARIJA, dr.med.dent

MARTIĆEVA 63a   

Tel: 4603-632

N-P/P-J

21102016 3

21102016 2
Nalazite se ovdje: Home Vijesti POZIV ZA IZBOR DOKTORA DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE