srce-vatreno-1


sretno-vatreni-2

Termini korištenja godišnjih odmora zdravstvenih timova

Termini korištenja godišnjih odmora zdravstvenih timova i njihovih zamjena nalaze se u privitku.

Zbog mogućih eventualnih promjena navedenih termina i zamjena za sve dodatne informacije možete se javiti na porte Doma zdravlja na brojeve telefona.

Porta na lokaciji Runjaninova 4 – 4897-666;

Porta na lokaciji Martićeva 63a – 4604-111;

Porta na lokaciji Av.V.Holjevca 22 – 6598-444;

Porta na lokaciji Remetinečki gaj 14 – 6141-333;

Porta na lokaciji Kruge 44 – 6112-011;

Porta na lokaciji Grgura Ninskoga 3 – 4573-244

Ili

Odsjek za kadrovske poslove Doma zdravlja Zagreb-Centar

na brojeve telefona

4897-623; 4897-696

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Služba zdravstvene zaštite žena
Služba zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece
Služba za psihijatrijsku zdravstvenu zaštitu
Služba za internu medicinu
Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Služba RTG i UZV dijagnostike
Služba patronaže
Služba obiteljske medicine
Služba medicinsko-biokemijske djelatnosti
Služba medicine rada
Služba dentalne zdravstvene zaštite
Služba citološke dijagnostike
PSIHOLOZI
Otorinolaringologija
Oftalmološka zdravstvena zaštita
NEUROLOZI
LJEKARNA ZAPRUĐE
LJEKARNA LUČKO
Dermatovenerološka zdravstvena zaštita
DEFEKTOLOZI

Nalazite se ovdje: Home Vijesti Termini korištenja godišnjih odmora zdravstvenih timova