srce-vatreno-1


sretno-vatreni-2

Danijela Lana Domitrović imenovana za predsjednicu Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu

Dana 04. travnja 2014. godine na redovnoj 49. sjednici Vijeća Hrvatske komore medicinskih sestara donesena je odluka o imenovanju predsjednice Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu.

Danijela Lana Domitrović, prvostupnica sestrinstva, djelatnica Doma zdravlja Zagreb-Centar imenovana je za predsjednicu Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu.
Ovom odlukom Vijeće Hrvatske komore medicinskih sestara prepoznalo je trud i uspješan rad imenovane kao i njezino zalaganje, znanje i dosadašnji doprinos u razvoju sestrinske struke.

Ravnateljica Doma zdravlja Zagreb-Centar dr.sc.Antonija Balenović, dr.med. uputila je iskrenu čestitku djelatnici Danijeli Lani Domitrović, bacc.med.techn. u kojoj je istakla „Dom zdravlja Zagreb-Centar je na Vaše imenovanje izuzetno ponosan. Vođenje ovog Povjerenstva i obavljanje ovakve odgovorne dužnosti, čija je glavna zadaća izrada standarda zdravstvene njege, predstavlja i afirmira ne samo Vas i Vašu struku nego i Dom zdravlja Zagreb - Centar u cijelosti".Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba pristupio je Projektu „Zagreb-zdravi grad" 1987. godine. Osnovno načelo projekta je da gradska uprava zajedno s zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Grad Zagreb sudjeluje u promidžbi i održavanju zdravlja svojih građana.

U suradnji sa Gradskim uredom i ŠNZ „Andrija Štampar" sva tri Doma zdravlja grada Zagreba sudjeluju u projektu „Istraživanje potreba jednoroditeljskih obitelji" Hrvatske mreže zdravih gradova sa sjedištem u ŠNZ „Andrija Štampar". Predstavnice interdisciplinarnog tima Doma zdravlja Zagreb – Centar su su pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Draženka Tenšek, dipl.med.techn., Danijela Lana Domitrović, bacc.med.techn. i Irena Ban, bacc.med.techn.

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Draženka Tenšek, dipl.med.techn. i Danijela Lana Domitrović, bacc.med.techn sudjeluju i u radionicama Projekta "Zagreb zdravi grad" koje se održavaju na Tribini grada Zagreba. Od ukupno šest skupina, one su dio skupine „Obitelj i zdravlje"gdje se obrađuju teme – „ Centar za koordinirano postupanje u slučajevima nasilja u obitelji – plan prevladavanja prepreka" i „ Uspostavljanje modela rane intervencije kod djece sa neurorizikom i razvojnim odstupanjima ".

Projekt „Zdravi grad" razvojni je projekt i temelji se na povezivanju svih razvojnih sustava društva i aktiviranju stanovnika u stvaranju „zdravih" naselja u kojima će svim stanovnicima biti osigurana dostojna kvaliteta života.

Ravnateljstvo Doma zdravlja Zagreb-Centar i nadalje će aktivno poticati svoje djelatnike da sudjeluju u svim javnozdravstvenim akcijama i drugim aktivnostima radi promocije zdravlja, zdravog stila života i ukazivanja na važnost prevencije bolesti.
Nalazite se ovdje: Home Vijesti Danijela Lana Domitrović imenovana za predsjednicu Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu